هدف از انعقاد اين قرارداد حمايت سازمان گسترش از اجراي طرح‌‌هاي فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن مي‌باشد. تحقق دولت الكترونيك، مستلزم تأمين پيش‌نياز‌هاي فني و غير فني متعددي مي‌باشد. صرف‌نظر از تأمين زير ساختار‌هاي مخابراتي و شبكه‌‌هاي كامپيوتري متصل به اينترنت در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و سازمان‌‌هاي وابسته به دولت كه بديهي به نظر مي‌رسد، تهيه و توليد نرم‌افزار‌هاي كاربردي، رعايت ملاحظات امنيت اطلاعات، ارتقاي دانش فناوري اطلاعات كارمندان از يكسو و فرهنگ‌سازي و ايجاد انگيزه و ارتقاي دانش شهروندان نيز مطرح مي‌باشد. در مفهوم دولت الكترونيك، نسل سيستم‌‌هاي اطلاع‌رساني مبتني بر وب بايستي به نسل جديد برنامه‌‌هاي كاملاً محاور‌ه‌اي مبتني بر وب ارتقاء يابد، دسترسي شهروندان به اينترنت با سرعت مناسب و قيمت ارزان در منازل و مكان‌‌هاي عمومي، تأمين شود و داشتن دانش فناوري اطلاعات، در سطحي مناسب و به‌روز، فراگير شود. فرهنگ استفاده از وب سايت‌‌هاي دولت الكترونيكي جهت انجام امور اداري، به‌جاي مراجعه حضوري ترويج گردد و البته همواره ملاحظات امنيتي اطلاعات، در تمام لايه‌ها و بخش‌ها رعايت شود.
تحقق دولت الكترونيك در اين وزارتخانه در قالب انجام فعاليت‌‌هاي زير ديده شده بود:

     • خدمات مديريت و مشاور‌هاي فناوري اطلاعات
     • انجام مطالعات پايه بررسي‌‌هاي كارشناسي
     • ساماندهي و تقويت اتوماسيون داخلي وزارتخانه
     • مكانيزه كردن سيستم‌‌هاي سنتي عمده وزارتخانه و ايجاد پايگاه وب

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مگا می باشد.