امروزه در مباحث توسعه، از توسعه پايدار سخن به ميان مي‌آيد كه منظور از آن طراحي سياست‌هاي اقتصادي، مالي، تجاري، كشاورزي، صنعتي و… به گونه‌اي است كه توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را تداوم بخشد. در توسعه پايدار توجه به نسل‌هاي آينده مد نظر است و تلاش مي‌شود كه آسيب‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي به نسل‌هاي آينده منتقل نشود‌. به همين منظور براي رسيدن به توسعه پايدار نوع خاصي از طراحي و برنامه‌ريزي مورد نظر است كه در سياست‌هاي ملي و جهاني تغييرات بنيادي ايجاد كند. در توسعه پايدار بر اين اصل تاكيد مي شود كه بدون همكاري و همدلي جهانيان‌، دنيا براي هيچكس محل امني به شمار نمي‌آيد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، استقلال اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشور، برقراري عدالت اجتماعي، توسعه متعادل و محروميت‌زدايي به‌عنوان خواست مردم و هدف‌هاي بنيادين انقلاب اسلامي در قانون انعكاس يافت. دستيابي به ‌اين اهداف فقط با تحقيق و پژوهش در زمينه‌هاي مختلف توسعه، تهيه و تدوين برنامه‌هاي فراگير و دورنگر و سعي و تلاش متخصصان ايراني براي اجراي اين برنامه‌ها امكان‌پذير است.
موسسه تحقيقات توسعه احسان با هدف حمايت از محققان و پژوهشگران و متخصصان توسعه كشور و سازماندهي و انسجام فعاليت آنان در قالب موسسات و شركت‌هاي مستقل تشكيل شده است.
موسسه احسان در طول مدت فعاليت خود توانسته است ضمن انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و ايجاد تشكل‌هاي مختلف‌، زمينه مناسب را براي فعاليت‌هاي گسترده آتي فراهم سازد.

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مگا می باشد.