آيكا فعاليت خويش را از سال 1382، به‌عنوان يكي از واحدهاي تخصصي تابعه شركت مشاورين گسترش الكترونيك ايما (مگا) شروع نمود. در طول اين سال‌ها، آيكا با تهيه و تدوين مجموعه وسيعي از برنامه‌هاي كسب و كار و طرح‌هاي امكان‌سنجي، نقش مؤثري در راه‌اندازي واحدهاي صنعتي مختلف ايفا نمود. برنامه‌ريزي استراتژيك از ديگر شاخه‌هاي فعاليت آيكا در سال‌هاي گذشته بوده است. که در این زمینه طرحهای مطرحی در سطح کشور انجام داده است. با گسترش فعاليت‌ها، آيكا در سال 1388 از مگا جدا شده و به‌عنوان يك شركت مستقل وارد بازار كار گرديد. آيكا بر آن است كه در يك افق چند ساله، اقدام به تأسيس يك صندوق سرمايه خطرپذير نمايد و قسمت اعظمي از فعاليت‌هاي خويش را بر مديريت اين صندوق معطوف دارد.
صندوق سرمايه خطرپذير حلقه مفقوده فرآيند سرمايه‌گذاري در كشور ما به‌شمار مي‌رود. با تأسيس اين صندوق قسمت اعظمي از فعاليت‌هاي آيكا علاوه بر موارد ياد شده قبلي، حول محورهاي زير خواهد بود:
     • مديريت بر سبد سهام مجموعه‌اي از شركت‌هاي نوآور در دوره مشاركت
     • مديريت بر دارايي‌ها و مالكيت‌هاي صندوق
     • مديريت ارتباط با ساير صندوق‌هاي مالي
خدمات قابل ارائه از سوي ايكا كليه نيازمندي‌هاي موجود در چرخه زيست يك پروژه سرمايه‌گذاري را پوشش مي‌دهد. چنانچه فرآيند سرمايه‌گذاري را به 3 حوزه مطالعات، تأمين سرمايه و اجراي طرح تقسيم كنيم، ايكا قادر است كه در تمامي اين 3 حوزه، خدمات ارزنده‌اي را به شرح زير مشتريان خويش عرضه دارد:
حوزه مطالعات
     • برنامه‌ريزي استراتژيك
     • ارائه و پرورش ايده‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري (داخلي/خارجي)
     • مطالعات بازار و بازارسنجي
     • تهيه طرح‌هاي پيش امكان‌سنجي و امكان‌سنجي
     • تهيه برنامه‌هاي كسب و كار
     • مطالعات عارضه‌يابي در بنگاه‌ها
حوزه تأمين سرمايه
     • مشاوره و همكاري در زمينه اخذ وام و منابع اعتباري
     • مشاركت‌هاي مالي
     • يافتن سرمايه‌گذار داخلي و خارجي
     • طرح‌هاي فاينانس
حوزه اجراي طرح و پروژه
     • مديريت طرح
     • نظارت بر اجراي طرحها و پروژه ها
     • ارزيابي نتايج طرح

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مگا می باشد.