سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال 1346 به عنوان نهادي توسعه‌اي، فراگير، مستقل، داراي قانون خاص و با هدف تسريع در صنعتي كردن كشور از طريق كمك به گسترش و نوسازي صنايع تاسيس شد.
اين سازمان در كنار سازمان مديريت صنعتي براي جداكردن مديريت از مالكيت و بانك توسعه صنعتي براي كمك به تامين منابع مالي و تقويت بنيان‌هاي تشكيل سرمايه، مثلثي براي سرعت دادن به حركت توسعه صنعتي را شكل مي‌داد.
سازمان گسترش طي چهل سال تلاش، خدمات گسترده‌اي به اقتصاد كشور ارايه كرد و به جرات‌‌ مي‌توان گفت بخش قابل توجهي از زير بناي توسعه صنعتي كشور مرهون فعاليت‌هاي مؤثر مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است.
سازمان در دهه اول حيات خود به عنوان نهادي توسعه‌اي، ايجاد صنايع بزرگ و جديد و نوسازي صنايع قديم را در دستور كار داشت. در دهه دوم ايجاد سازمان، يعني از زمان انقلاب تا جنگ تحميلي به لحاظ شرايط ويژه كشور اين سازمان عملاً نقش بنگاهداري واحدهايي كه عمدتا در حوزه صنايع سنگين قرار داشتند بر عهده او محول شد. در دهه سوم با ورود به حوزه پيمانكاري عمومي و اجرا و مديريت پروژه هاي بزرگ صنعتي و به ويژه نفت و گاز و پتروشيمي نقش موثري را در به كارگيري ظرفيت‌هاي توليدي و پتانسيل‌هاي صنعتي داخل كشور ايفا كرد. در دهه چهارم با تاكيد بر توانمند‌سازي بخش خصوصي از طريق مشاركت در سرمايه‌گذاري طرح‌هاي صنعتي و توسعه صنايع پيشرفته و خطرپذير نقش توسعه‌اي خود را پي گرفت.

     • راهبردهاي كلان سازمان
     • توسعه سرمايه‌گذاريهاي صنعتي
     • توسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي
     • توسعه تكنولوژيهاي پيشرفته
     • توسعه پيمانكاريهاي عمومي
     • توسعه مديريت
     • ارائه كمكهاي فني، مديريتي، مالي، بازاريابي و پژوهشي به واحدهاي صنعتي كشور
     • اشاعه فرهنگ برنامه‌ريزي استراتژيك در صنعت كشور
     • توسعه محصولات و افزايش توان رقابتي واحدهاي صنعتي
     • توسعه صادرات صنعتي
     • مشاركت در نوسازي صنايع كشور
     • واگذاري سهام شركتهاي تابعه و تحت پوشش يا طرحهاي راه‌اندازي شده به بخش تعاوني و خصوصي

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مگا می باشد.