هدف از ايجاد و راه‌اندازي مركز تجارت الكترونيكي ايران ، ايجاد مركز و نظامي مبتني بر اينترنت است كه براي مقاصد اطلاع‌رساني و تبادل سفارشات تجاري مبتني بر تعاملات B2B و ارايه خدمات جانبي به اعضاي خود ايجاد مي‌شود. مخاطبين IRANeB شامل سازمانها، شركتها، واحدهاي توليدي صنعتي و معدني، تجاري- بازرگاني، در مقياس‌هاي بزرگ و كوچك، اعم از دولتي و خصوصي، گروه‌هاي كاري حقوقي و حقيقي و حتي اشخاص منفرد را شامل مي‌شود كه بر اساس ويژگي‌هايشان و در سطوح مختلف مي‌توانند به شكل عضو از خدمات و امكانات مركز تجارت الكترونيكي استفاده ‌نمايند و خود (اعضا) در تأمين و استمرار حيات اطلاعاتي آن مشاركت داشته باشند. بستر بوجود آمده با ويژگي‌هاي فني پيش بيني شده براي آن، مي‌تواند با ايجاد ساختارهاي جديد در زمينه‌هاي مختلف ارتباطي و يكپارچه‌سازي مجموعه‌هاي تجاري و صنعتي مورد ‌بهره‌برداري قرار گيرد.

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مگا می باشد.