سيستم فروش اينترنتي طراحي شده براي محصولات شركت ايران خودرو، شامل تهيه و عملياتي نمودن بستري Online است كه از طريق آن شركت ايران خودرو بتواند محصولات خود را جهت فروش بر روي اينترنت عرضه نمايد و همچنين از طريق نمايندگي‌هاي فروش خود اقدام به ثبت سفارش و فروش Online نمايد.
در اين سيستم خريداران خودرو ‌مي‌توانند كليه اقدامات لازم از زمان ثبت سفارش و پرداخت وجه خودرو را به صورت Online با كمترين مراجعه حضوري انجام دهند. لازم به ذكر است كه در اين فرآيند به روش و شرايط حال حاضر براي فروش محصولات توجه شده (مانند فروش نقدي) كه در آينده روشهاي جديد نيز (فروش چندمرحله‌اي، فروش با تجهيزاتOption، فروش با تعيين نحوه پرداخت و ...) در سيستم طراحي خواهد شد.
اين سيستم از سه بخش اصلي تشکيل شده كه عبارتنداز:

     • بخش مربوط به مشتريان
     • بخش مربوط به نمايندگي‌هاي فروش
     • بخش مربوط به مديريت فروش مرکزي شركت ايران خودرو

محيط سايت پرتال خودرو به گونه‌اي طراحي شده است که تمامي مراجعه کنندگان به سايت به نوعي مشتريان بالقوه به حساب مي‌آيند و مي‌توانند با طي کردن مراحل ثبت سفارش، خودروي مورد نظر خود را جهت خريد سفارش دهند. شرط بررسي مدارک سفارش‌دهنده و وارد شدن وي به سيستم فروش شركت ايران خودرو، پرداخت وجه خودروي مورد سفارش است. در حقيقت مشتريان با پرداخت وجه در سيستم، به مشتريان بالفعل تبديل شده و وارد سيستم پردازش ايران خودرو خواهند شد.
در بخش نمايندگي‌ها هر نمايندگي ميتواند کليه سفارشات ثبت شده از سوي مشتريان را مشاهده نموده و در صورت كامل بودن مدارک، آن سفارش را تاييد نموده تا به چرخه فروش ايران خودرو ارسال شود. در صورت مشاهده هرگونه نقص نيز نمايندگي مي‌تواند از مشتري درخواست تکميل پرونده نمايد.
در بخش مديريت فروش مركزي، ايران خودرو بر اساس جداول زمان‌بندي شرايط فروش خود را در بازه‌هاي زماني مشخص در سيستم ثبت مي‌نمايد. براي هر يک از شرايط، نوع خودروهاي قابل عرضه‌، رنگ‌هاي هر مدل و تعداد موجود از هر رنگ، قيمت و شرايط واگذاري براي سيستم تعريف خواهد شد. سيستم در زمان دريافت ثبت سفارش از مشتريان بر اساس همين جدول زمان‌بندي ارايه شده، اقدام به سفارش خودرو مي‌نمايد. بديهي است که کنترل تعداد موجود از هر رنگ و مدل به شکل اتوماتيک توسط سيستم مديريت خواهد شد.
همچنين كليه تبادلات مالي كه در سيستم اتفاق خواهد افتاد توسط بانك عامل كه طرف قرارداد شركت ايران خودرو شده و بر روي سيستم نيز مشخص خواهد بود، تضمين شده است.

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مگا می باشد.