سيستم فروش اينترنتي طراحي شده براي محصولات شركت ايران خودرو، شامل تهيه و عملياتي نمودن بستري Online است كه از طريق آن شركت ايران خودرو بتواند محصولات خود را جهت فروش بر روي اينترنت عرضه نمايد و همچنين از طريق نمايندگي‌هاي فروش خود اقدام به ثبت سفارش و فروش Online نمايد .


بیشتر


سيستم فروش اينترنتي طراحي شده براي محصولات شركت سايپا شامل تهيه و عملياتي نمودن بستري Online بوده است كه از طريق آن شركت سايپا مي تواند محصولات خود را جهت فروش بر روي اينترنت عرضه نمايد و همچنين از طريق نمايندگي‌هاي فروش خود اقدام به ثبت سفارش و فروش Online نمايد .


بیشتر


منظور از سيستم فروش اينترنتي براي محصولات شركت پارس ‌خودرو، تهيه وعملياتي نمودن بستري Online است كه از طريق آن شركت پارس خودرو بتواند محصولات خود را جهت فروش بر روي اينترنت عرضه نمايد و همچنين از كانال نمايندگي‌هاي فروش خود اقدام به ثبت سفارش و فروش Online نمايد.


بیشتر


منظور از سيستم فروش اينترنتي براي محصولات شركت نگین خودرو، تهيه وعملياتي نمودن بستري Online است كه از طريق آن شركت نگین خودرو بتواند محصولات خود را جهت فروش بر روي اينترنت عرضه نمايد و خریداران بتوانند در هر ساعتی از شبانه روز اقدام به ثبت سفارش و خرید Online خودرو نمايد.


بیشتر


منظور از سيستم فروش اينترنتي براي محصولات شركت ایران اتومبیل، تهيه وعملياتي نمودن بستري Online است كه از طريق آن شركت ایران اتومبیل بتواند محصولات خود را جهت فروش بر روي اينترنت عرضه نمايد و همچنين اقدام به ثبت سفارش و فروش Online نمايد.


بیشتر


منظور از سيستم فروش اينترنتي براي محصولات شركت سايپا ديزل، تهيه و عملياتي نمودن بستري Online است كه از طريق آن شركت سايپا ديزل بتواند محصولات خود را جهت فروش بر روي اينترنت عرضه نمايد و همچنين از كانال نمايندگي‌هاي فروش خود اقدام به ثبت سفارش و فروش Online نمايد.


بیشتر


سيستم فروش اينترنتي محصولات شرکت بهمن موتور، طراحی، اجرا و عملیاتی نمودن فروش محصولات شرکت از طریق بستر اینترنت می باشد. که با استفاده از این روش شركت بهمن موتور بتواند محصولات خود را جهت فروش بر روي فضای وب عرضه نمايد و همچنين از كانال نمايندگي‌هاي فروش خود اقدام به ثبت سفارش و فروش Online نمايد.


بیشتر


هدف از انعقاد اين قرارداد حمايت سازمان گسترش از اجراي طرح‌‌هاي فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن مي‌باشد. تحقق دولت الكترونيك، مستلزم تأمين پيش‌نياز‌هاي فني و غير فني متعددي مي‌باشد. صرف‌نظر از تأمين زير ساختار‌هاي مخابراتي و شبكه‌‌هاي كامپيوتري متصل به اينترنت در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و سازمان‌‌هاي وابسته به دولت كه بديهي به نظر مي‌رسد، تهيه و توليد نرم‌افزار‌هاي كاربردي، رعايت ملاحظات امنيت اطلاعات، ارتقاي دانش فناوري اطلاعات كارمندان از يكسو و فرهنگ‌سازي و ايجاد انگيزه و ارتقاي دانش شهروندان نيز مطرح مي‌باشد.


بیشتر


در اواسط سال 1380، مطابق مصوبه هيات وزيران، منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز تاسيس و شركت توسعه صنايع و صادرات فارس به عنوان سازمان مسئول اين منطقه انتخاب شد. مطابق اين مصوبه، 1000 هكتار از اراضي جنوب شرقي شهر شيراز جهت ايجاد منطقه ويژه اختصاص داده شد.


بیشتر


پروژه حضور مؤثر شركت‌‌هاي تابعه سازمان گسترش در اينترنت با هدف توانمند‌سازي اين شركت‌ها در استفاده از فناوري اينترنت براي توسعه خدمات آنها اجرا ‌گرديد. منظور از حضور موثر شركت‌‌هاي تحت پوشش در اينترنت، بهره‌گيري و استفاده موثر از فرصت‌‌‌هاي موجود در اينترنت براي پيشبرد اهداف سازماني و انجام وظايف روزمره شركت‌ها مي‌باشد.


بیشتر


فضاي كسب‌وكار همواره درحال تغيير است. وجود چالش‌هاي اساسي همانند: جهاني‌سازي، رقابت شديد، سرعت واكنش‌ به تغييرات محيطي، به‌وجودآمدن محيط‌هاي كاري ديجيتال، تنوع نيروي كار و … شركت‌ها را به‌سوي بازنگري و مهندسي مجدد در ساختار سازماني و فرايندهاي داخلي ترغيب مي‌نمايد. از جمله رويكردهاي جديدي كه از آن براي نگهداري و توسعه بازار استفاده مي‌شود، تجارت الكترونيكي است.


بیشتر

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مگا می باشد.