شركت انفورماتيك و مطالعات توسعه، يك شركت تخصصي است كه در زمينه‌ فناوري ژئوماتيك و به ويژه ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) فعاليت مي‌كند.
اين شركت در ابتداي دهه 70، با اهداف ايجاد يك مجموعه كارآمد تخصصي بخش خصوصي در زمينه مطالعات توسعه و علوم انفورماتيك، از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت جدا شد. طي اين مدت، GIS به عنوان يكي از محورهاي اصلي فعاليت اين شركت مطرح بوده است. ‌تاكنون بسياري از سازمانهاي دولتي و غيردولتي با درك اهميت سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي اقدام به ايجاد آن در سازمان خود نموده‌اند و يا به توسعه آن مي‌انديشند.
يكي ديگر از زمينه‌هاي مهم فعاليت شركت انفورماتيك و مطالعات توسعه، ساماندهي آمار و اطلاعات است. اين شركت توانسته است با نوآوري‌هايي در اين زمينه به عنوان يكي از شركت‌هاي مطرح دراين نوع فعاليت محسوب شود.
پرداختن به تكنولوژي و دانش‌هاي جديد از استراتژي‌هاي شركت انفورماتيك و مطالعات توسعه محسوب مي‌شود‌. مبحث ايجاد زيرساخت داده‌هاي مكاني (SDI) يكي از مباحث جديد در علوم ژئوماتيك مي‌باشد كه براي اولين بار از سوي اين شركت در ايران مطرح شد و هم اكنون در قالب پروژه‌هاي مختلف ترويج و توسعه مي‌يابد.
شركت انفورماتيك و مطالعات توسعه در طرح طبقه‌بندي تفصيلي شركت‌ها از سوي شورايعالي انفورماتيك كشور در زمره شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزارهاي سفارش مشتري و مشاوره در زمينه سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي رده‌بندي شده است و هم‌اكنون يكي از اعضاي اصلي كارگروه GIS سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور به‌شمار مي‌رود.
زمينه‌هاي فعاليت شركت انفورماتيك و مطالعات توسعه به طور خلاصه عبارتند از:

     • طراحي و توليد سيستم‌هاي كاربردي اطلاعات جغرافيايي (GIS Application)
     • مشاوره و نظارت در زمينه طراحي و ايجاد زيرساختارهاي داده‌هاي مكاني (SDI)
     • ارائه خدمات مشاوره‌اي و نظارتي در زمينه طراحي و ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي
     • ارائه خدمات مشاوره‌اي و نظارتي در زمينه استفاده از تكنولوژي‌هاي سنجش از دور و GPS
     • ارائه خدمات آموزشي در زمينه تكنولوژي ژئوماتيك
     • ساماندهي نظام‌هاي آماري

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مگا می باشد.